Mačiji snovi – Ivana Milaković – audio knjige na srpskom jeziku

Ivana Milaković je rođena 1976. godine u Beogradu, diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2000. godine.Kratke priče na srpskom i engleskom objavljivala u nedeljniku Grad, časopisima Gradina, Naš Trag, Znak Sagite i Omaja, sajtovima Art-Anima, Horrorfind, Screaming Planet, Libartes, Helly Cherry, magazinima Lit Up i Literally Literary, fanzinu Emitor i pozorišnoj novini LUDUS. Radila na serijama za decu („Kocka, kocka, kockica“, „Čuvari osmeha“, „Globus autobus“, „Piši briši“) kao scenarista, dramaturg ili saradnik. Na sajtu Internet Krstarica objavila blizu 7.000 tekstova, od čega preko pedeset prikaza knjiga. Objavila radio-dramu Petoro ljudi u Radio Beogradu, a o psu da i ne pričamo u Balkanskom književnom glasniku.Zastupljena je u zbirci Gradske priče 3 – fantastika (2008), antologijama Beli šum (2008), Istinite laži (2009) i U znaku vampirice (2012), i zbornicima Alisa u zemlji priča i http://www.priče.co.yu. Prevođena na rumunski. Sa engleskog prevela 10 knjiga i 2 eseja. Na engleski prevela jedan krimić. Uporno pokušava da se sprijatelji sa svakom mačkom koju vidi.Autor tri zbirke priča: Mačji snovi (Tardis, 2010, Bookmate, Balkanski književni glasnik, 2021), Smeh u travi (Balkanski književni glasnik 2017, 2020).


“Knjiga je podeljena u dve celine; podela nije ni slučajna niti samo vizuelna već je tematska i potpuno (smisaono) opravdana. U prvom delu čitalac se susreće sa pričama iz različitih vremena (od pseudo-prošlosti do pogodbene sadašnjosti ili budućnosti), sa raznorodnim zapletima i raspletima. Dva zajednička imenioca ovako šarolikoj skupini jesu junakinje, najčešće devojčice na ovaj ili onaj način izdvojene/izopštene iz uobičajene/normalne sredine (zbog svojih fizičkih ili psihičkih mana/neprilagođenosti) i fantastički/natprirodni elemenat koji se pojavljuje kao način za izlazak/bekstvo iz klopki svakodnevice.  Problemi socijalizacije i (ne)pripadanja zajednici odnosno situacije u kojima grupa ne pokazuje nikakvu fleksibilnost i odbacuje mlade jedinke koje se razlikuje, kulmuniraju u trenucima otvorenog sukoba sa većinom ili u bekstvu osetljive, ranjive i žigom različitosti povređenog mladog bića. U takvim slučajevima odlazak u svetove mašte ili druženje sa izmišljenim prijateljima jesi načini kompenzovanja odbačenosti i samopotvrđivanja u drugačijem; u pričama o odrastanju fantastično postoji samo u očima posmatrača dok je sasvim ’realna’ za one koji su je izgradili kao odbrambeni mehanizam. Preplitanje dva ’koncepta’ tanano je i granice između njih umeju da se izgube/izbrišu. Tako je i sa osnovnim emotivnim predznacima: ono što je lepo za jedne za druge je ružno, strašno i veselo, prijatno i bolno lako menjaju mesta što, u krajnjem, zavisi od pozicija aktera u životu/pričama.”  Ilija Bakić

Narator Ivana Katić

Tajkun – Predrag Bojinović – audio knjige na srpskom jeziku

Predrag Bojinović je rođen 1964. godine u Zenici. Od 1987. godine živi i stvara u Doboju. Oženjen je, otac troje dece. Piše prozu, pre svega roman, potom dramu, nefikciju kao i eseje koje redovno objavljuje na internet portalima. Sa romanom Teodor, osvaja prvu nagradu na petim Drinskim književnim susretima. Dolarska žaoka je prvi objavljeni roman nakon kojeg je sledio Tajkun, a uskoro i neki drugi…


 “Radnja romana stavljena u kalup napetog ,,krimića“ nudi fabulu dostojnu Agate Kristi. U svemu klasična je i priča i zaplet i tok istrage i pozadina krimogenog okruženja ali avaj, tu se na svakom koraku i svakom dijalogu prepoznaje naše okruženje, naši dijalozi, naši ljudi i naša stvarnost. Intrigantna radnja, istrage i pretrage, svet ljudi ,,kao iz knjige“ nisu u dalekoj istoriji ili Engleskoj viktorijanskog doba, već tu,  pored nas, u našoj ulici, mahali, sokaku. Svi akteri u romanu ostvaruju zapletenu intrigu dostojnu Šerloka Homsa na našem jeziku, našim rečima – koje samo mi možemo da osmislimo, šalama i dosetkama – koje, osim nas, niko drugi ne može da shvati, onomatopejama i nemuštim jezikom – koji niko osim nas ne može da razume. To je jedinstveni slučaj da se jedan autor usudi da našu realnost hrabro opisuje očima ,,lopova i žandara“, „policajaca i gangstera“, „kauboja i indijanaca“. ” Mirko S. Marković

 “Vrijednost „Tajkuna“ nije jedino u upečatljivim slikama stvarnog života, koje su rezultat minucioznog opažanja samog pisca, ni u kolokvijalnim dijalozima, nego i u njegovim humanističkim porukama. Mada se u ovom romanu rat spominje usput, roman je duboka osuda rata kroz sagledavanje njegovih posljedica, neizlječivih rana i mnogo godina poslije. Slikajući porodice razorene krizom morala, pisac nam poručuje da je porodica najveća vrijednost i najsigurniji zaklon u ovim iščašenim vremenima.”  Mira Stanišev

Narator Vesna Konja

Iskoristite popust na audio knjige Nikole Stefanovića “U zemlji zečeva” prvi i drugi deo

Audio knjige Nikole Stefanovića “U zemlji zečeva” prvi i drugi deo su na sniženju do 15.11.2021.

Stefanović u svom romanu piše o onome o čemu svi ćute. Prema njegovim rečima, danas nema nikog ko bi, poput dečaka u Andersenovoj bajci, uzviknuo „Car je go!“.

Stefanović je upravo takvog dečaka izabrao za protagonistu svoje priče.

Kako autor kaže, u romanu je 70 odsto istinitih događaja i činjenica. Pored iskustava svojih prijatelja, preneo sam i činjenice zasnovane na istraživanju.

Dnevnik moje mašte – Sanja Trninić – audio knjige na srpskom jeziku

Sanja Trninić je rođena 05.02.1977. u Pančevu. Radi kao knjigovođa već 18 godina. Udata, ima dva sina.

“Sanja Trninić nas svojim kazivanjem uvodi u prepoznatljiv svet sadašnjice koji percipira snažnom emocijom i sposobnošću da primeti detalj dočaravajući nam njegovu suštinu.
Pisane ženskim pismom, priče nas vode u prepoznatljive ambijente pa je prvi utisak neka vrsta prijatnosti, kao da nas sadržaj neprimetno uvlači u sebe. Nemoguće je ne patiti i ne radovati se sa junacima priča i njihovim dešavanjima. A na kraju utisak topline i želja da priča traje duže.” Danijela Đorđević, profesor književnosti.

Narator: Aleksandra Hadžić

Siva hronika – Miloš Petrik – audio knjige na srpskom jeziku

Miloš Petrik je pravnik iz Beograda koji je napustio glamurozan posao u advokaturi zarad glamuroznog posla u medijima, a glamurozni posao u medijima zarad glamuroznog posla u proizvodnji kompjuterskih igara, međutim je trenutno na glamuroznom poslu u marketingu, uz koji prevodi i piše. Prevodom se bavi decenijama, ali književnost prevodi tek od 2016. godine. Preveo je romane Naomi Alderman, Kejti Kitamure, Endži Tomas i Dejvida Mičela, kao i strip Snowpiercer. Izdao je dve zbirke svojih priča. Udat je i živi u Beogradu.


“Knjiga pred vama i dalje ima manjkavosti. Knjiga pred vama ima i mnoge kvalitete, i predstavlja dobrodošlo osveženje i iskorak u odnosu na scenu kojoj hronično nedostaje umetničke smelosti. Rešeno je stoga da „Sivu hroniku“, uz ovu napomenu, vredi ponuditi javnosti na uvid.”  Žarko Milićević

Idejno rešenje naslovnice uradio je Aleksandar Petrikanović

Narator: Natalija Krasojević

Paklena ćelija – Đorđe Miletić – audio knjige na srpskom jeziku

Đorđe Miletić rođen je 16. novembra 1985. godine u Aleksincu na jugu Srbije. Srednju mašinsku završio je u svom rodnom gradu, ali je ubrzo posle škole interesovanje pokazao za pisanje. Paklena Ćelija prvi je njegov roman iz oblasti horora/ fantastike koji su mu ujedno i među omiljenim žanrovima. Autor je horor romana Paklena Ćelija – Noćne more i Paklena Ćelija 2 – Grad terora u izdanju Centra za kulturu i umetnost Aleksinac. Pored romana piše i kratke priče iz horor žanra kao i iz nekoliko drugih žanrova. Trenutno živi i stvara u Aleksincu.

Nakon što zajedno sa glavešinom jednog meksičkog narko kartela bude oslobođen prilikom mafijaškog prepada na policijski konvoj kojim je trebalo da bude prebačen u drugu zatvorsku jedinicu, Blek dobija priliku da započne novi život – kao plaćeni ubica. Ova mogućnost iziskuje plaćanje visoke cene; obuka i tortura koja će bivšeg pripadnika mornaričkih foka zateći u izolovanom planinskom centru, daleko će nadmašiti sve užase koje je iskusio u svom dotadašnjem profesionalnom životu.

“Dovoljno intrigantan, na oštrici slika koje prevazilaze i užase najgorih noćnih mora, ovaj roman nije jednostavna fikcija namenjena zabavi, već složena psihološka analiza višestrukih varijacija života i životnosti bića, ma iz koje sfere ona bila” Aleksandra Pavlović.

Narator: Ivana Branković

Braća – Nenad Surčulija – audio knjige na srpskom jeziku

Nenad Surčulija rođen je 1978.godine u Beogradu. Odrastao je u Zemunu gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti -katedra Kamera. Snimateljskim poslom bavi se od 1997. godine(Tv Studio B, TwoTech Solutions, SAT Media Group, TANJUG). Roman “Braća” je njegova prva knjiga.


Ugled­ni srp­ski do­ma­ćin La­zar Pa­vlo­vić, nje­go­va su­pru­ga i tro­ji­ca si­no­va, za­vr­ši­će kao žr­tve ide­o­lo­ške ostra­šće­no­sti ko­ja je u vre­me Dru­gog svet­skog ra­ta tra­gič­no ra­za­ra­la Sr­bi­ju, ši­ri­la zlo, uni­šta­va­la po­ro­di­ce, de­li­la bra­ću…. I La­za­re­vi si­no­vi su se na­šli na raz­li­či­tim stra­na­ma. Opi­su­ju­ći bol­nu sud­bi­nu naj­mla­đeg La­za­re­vog si­na Sre­te­na, mla­di­ća pu­nog ve­dri­ne i čo­več­no­sti, uz pod­se­ća­nje na kob­ni udes nje­go­ve de­voj­ke ko­ja se na pu­tu pre­ma sa­nja­noj sre­ći „do po­sled­njeg da­ha gr­če­vi­to dr­ža­la za ži­vot“, pi­sac je u romanu, na knji­žev­no ve­ro­do­sto­jan na­čin, do­ča­rao ne­mer­lji­va is­ku­še­nja, po­je­di­nač­na i ko­lek­tiv­na ljud­ska stra­da­nja.

“Iskrena dobrota, poštovanje i ljubav u zagrljaju sa pohlepom i sebičnošću, rodile su zavist i mržnju…a ove bratoubistvo. I dobri Majstor obmane je tada kao utehu dao nesretnom ocu trećeg sina, umetnika, da zabeleži priču o braći.” prof. Feti Dautović

Narator Andrea Sotirov

Lektira koja se sluša – Artfrakcija – audio knjiga na srpskom jeziku

Umetničko udruženje “Artfrakcija” je udruženje osnovano u Inđiji 2015.godine i do sada je realizovalo preko 20. projekata, od kojih su najznačajnija edukativna serija za decu “Sveznalkov rečnik”, predstava “Terorizam”, Pozorišne radionice u Inđiji, Loznici i Novom Sadu, kao i projekti koji su u pripremi – predstava “Nož i melem” (podržan od strane Fondacije EPK 2022.) i kratkometražni film “Da ne povuče” (podržan od strane Filmskog centra). Osnivači udruženja, Jelena Đulvezan Milković i Aleksandar Milković, su diplomirani glumci i interpretatori ovih dela.

Umetničko udruženje “Artfrakcija” je realizovalo projekat “Lektira koja se sluša” koji je podržan na konkursu za sufinansiranje projekata u kulturi Opštine Inđija za 2021.godinu. Projekat podrazumeva izradu audioknjige sa sadržajem koji su lektire za 3.i 4.razred osnovnih škola u Srbiji, kao pomoć u nastavi za predavače i učenike, naročito u uslovima online nastave. 
Dela koja su vam na raspolaganju su:
 1. Ružno pače, Hans Kristijan Andersen  

2. Sebični džin, Oskar Vajld 

3. Čardak ni na nebu ni na zemlji, narodna bajka

Dela su besplatna za korišćenje, a tu su i dodaci sa pitanjima o razumevanju bajke.

Naratori: Jelena Đulvezan Milković i Aleksandar Milković

Iskoristite popust na audio knjigu “Miloš Obilić – Zmaj i ždral” Aleksandra Tešića.

Ne propustite jedinstvenu priluku! Snizili smo cenu audio knjige “Miloš Obilić -Zmaj i ždral” Aleksandra Tešića i sada je možete poslušati za samo 400.dinara.

Akcija traje do petka 08.10.2021.

„ZMAJ I ŽDRAL“ je prvi deo trilogije o Milošu Obiliću i rađen je po srpskoj mitologiji i predanju. „ZMAJ I ŽDRAL“ pokriva poslednjih deset godina Dušanovog života od 1345 do 1355, odnosno prvih deset godina života Miloša Obilića na Dušanovom dvoru. Prvobitno planiran samo kao jedan roman, car Dušan se svojim likom i delom nametnuo kao glavni lik u knjizi potisnuvši tada ionako mladog Miloša Obilića. Ovde uporedu teku dve priče, mitska o stasavanju Miloševom koja je fantastični aspekt romana, i istorijska priča o najintrigantnijim godinama Dušanove vladavine koje su dovele do njegove nasilne smrti, a koja se zasniva na istorijskim događajima. Milošev život je od početka obeležen njegovom sudbinom kao usud budućeg sultana Murata i nastojanju mračnih tuđinskih sila da spreče njegov junački podvig. U romanu susrećemo i najvažnije istorijske ličnosti iz Dušanove okoline i upoznajemo se sa malo poznatim činjenicama iz njegovog ličnog života. Poseban naglasak je na pobude i razloge koji su doveli do njegove odluke da prizna papu kao vrhovnog poglavara i na njegovu ćerku Teodoru, kojoj je dao ime po svojoj majci, a koju naša istoriografija ne prihvata da je postojala, iako postoje jasne indicije ne samo o tome, nego i da je njenu ruku Dušan dao turskom sultanu Orhanu. Ako je to zaista bilo tako, onda je Dušanova kćerka Teodora bila maćeha Muratu, bar dok je sultan Orhan bio živ, jer je poznato da bi naslednici obično likvidarali žene iz hareme i njihovu decu.
Ono što će svakako obeležiti trilogiju o Milošu Obiliću, osim uzbudljive fantastične priče o sukobu tri boginje koje u medžusbonim borbama upravljaju ljudskim sudbinama, jeste preispitivanje nekih likova i događaja iz druge polovine 14. veka koji su malo poznati ili nepoznati našoj istoriografiji.

Narator Vladislav Marić.