Niko i niko – Sofija Ivanović – E knjiga

Sofija Ivanović je završila Ekonomsku školu i diplomirala srpski jezik i književnost. Strastveni je ljubitelj knjiga i pisanja. Vodi blog gde objavljuje svoje tekstove o nepoznatim ili manje poznatim delima za koja vredi da se zna.


“Mlada autorka romana „Igra sudbine” predstavlja se čitaocima u istom, za nju karakterističnom maniru, svojevrsnom neoromantizmu. U romanu „Niko i Niko” prepliću se likovi, dela i autori iz srpske i svetske književnosti, a autorka hrabro ostavlja prostor čitaočevoj mašti i time čitaoce vešto stavlja na mesto neodvojivog posmatrača samih događaja.”  Aleksandra Stojadinović Jović

“Stvaralaštvo mlade književnice Sofije Ivanović nesumnjivo pokazuje koliko je tema ljubavi neiscrpna, te iz koliko različitih uglova i na koliko različitih načina se može sagledati, a da pritom otvori mnoga pitanja za dalje razmatranje. U romanu „Niko i Niko“ sistemom ogledala i konstantnih udvostručavanja, Ivanovićeva ponire u najdublje sfere ljudske duše, otkrivajući njen dualitet.”  Sanja Živković