Mačiji snovi – Ivana Milaković – audio knjige na srpskom jeziku

Ivana Milaković je rođena 1976. godine u Beogradu, diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2000. godine.Kratke priče na srpskom i engleskom objavljivala u nedeljniku Grad, časopisima Gradina, Naš Trag, Znak Sagite i Omaja, sajtovima Art-Anima, Horrorfind, Screaming Planet, Libartes, Helly Cherry, magazinima Lit Up i Literally Literary, fanzinu Emitor i pozorišnoj novini LUDUS. Radila na serijama za decu („Kocka, kocka, kockica“, „Čuvari osmeha“, „Globus autobus“, „Piši briši“) kao scenarista, dramaturg ili saradnik. Na sajtu Internet Krstarica objavila blizu 7.000 tekstova, od čega preko pedeset prikaza knjiga. Objavila radio-dramu Petoro ljudi u Radio Beogradu, a o psu da i ne pričamo u Balkanskom književnom glasniku.Zastupljena je u zbirci Gradske priče 3 – fantastika (2008), antologijama Beli šum (2008), Istinite laži (2009) i U znaku vampirice (2012), i zbornicima Alisa u zemlji priča i http://www.priče.co.yu. Prevođena na rumunski. Sa engleskog prevela 10 knjiga i 2 eseja. Na engleski prevela jedan krimić. Uporno pokušava da se sprijatelji sa svakom mačkom koju vidi.Autor tri zbirke priča: Mačji snovi (Tardis, 2010, Bookmate, Balkanski književni glasnik, 2021), Smeh u travi (Balkanski književni glasnik 2017, 2020).


“Knjiga je podeljena u dve celine; podela nije ni slučajna niti samo vizuelna već je tematska i potpuno (smisaono) opravdana. U prvom delu čitalac se susreće sa pričama iz različitih vremena (od pseudo-prošlosti do pogodbene sadašnjosti ili budućnosti), sa raznorodnim zapletima i raspletima. Dva zajednička imenioca ovako šarolikoj skupini jesu junakinje, najčešće devojčice na ovaj ili onaj način izdvojene/izopštene iz uobičajene/normalne sredine (zbog svojih fizičkih ili psihičkih mana/neprilagođenosti) i fantastički/natprirodni elemenat koji se pojavljuje kao način za izlazak/bekstvo iz klopki svakodnevice.  Problemi socijalizacije i (ne)pripadanja zajednici odnosno situacije u kojima grupa ne pokazuje nikakvu fleksibilnost i odbacuje mlade jedinke koje se razlikuje, kulmuniraju u trenucima otvorenog sukoba sa većinom ili u bekstvu osetljive, ranjive i žigom različitosti povređenog mladog bića. U takvim slučajevima odlazak u svetove mašte ili druženje sa izmišljenim prijateljima jesi načini kompenzovanja odbačenosti i samopotvrđivanja u drugačijem; u pričama o odrastanju fantastično postoji samo u očima posmatrača dok je sasvim ’realna’ za one koji su je izgradili kao odbrambeni mehanizam. Preplitanje dva ’koncepta’ tanano je i granice između njih umeju da se izgube/izbrišu. Tako je i sa osnovnim emotivnim predznacima: ono što je lepo za jedne za druge je ružno, strašno i veselo, prijatno i bolno lako menjaju mesta što, u krajnjem, zavisi od pozicija aktera u životu/pričama.”  Ilija Bakić

Narator Ivana Katić

Tajkun – Predrag Bojinović – audio knjige na srpskom jeziku

Predrag Bojinović je rođen 1964. godine u Zenici. Od 1987. godine živi i stvara u Doboju. Oženjen je, otac troje dece. Piše prozu, pre svega roman, potom dramu, nefikciju kao i eseje koje redovno objavljuje na internet portalima. Sa romanom Teodor, osvaja prvu nagradu na petim Drinskim književnim susretima. Dolarska žaoka je prvi objavljeni roman nakon kojeg je sledio Tajkun, a uskoro i neki drugi…


 “Radnja romana stavljena u kalup napetog ,,krimića“ nudi fabulu dostojnu Agate Kristi. U svemu klasična je i priča i zaplet i tok istrage i pozadina krimogenog okruženja ali avaj, tu se na svakom koraku i svakom dijalogu prepoznaje naše okruženje, naši dijalozi, naši ljudi i naša stvarnost. Intrigantna radnja, istrage i pretrage, svet ljudi ,,kao iz knjige“ nisu u dalekoj istoriji ili Engleskoj viktorijanskog doba, već tu,  pored nas, u našoj ulici, mahali, sokaku. Svi akteri u romanu ostvaruju zapletenu intrigu dostojnu Šerloka Homsa na našem jeziku, našim rečima – koje samo mi možemo da osmislimo, šalama i dosetkama – koje, osim nas, niko drugi ne može da shvati, onomatopejama i nemuštim jezikom – koji niko osim nas ne može da razume. To je jedinstveni slučaj da se jedan autor usudi da našu realnost hrabro opisuje očima ,,lopova i žandara“, „policajaca i gangstera“, „kauboja i indijanaca“. ” Mirko S. Marković

 “Vrijednost „Tajkuna“ nije jedino u upečatljivim slikama stvarnog života, koje su rezultat minucioznog opažanja samog pisca, ni u kolokvijalnim dijalozima, nego i u njegovim humanističkim porukama. Mada se u ovom romanu rat spominje usput, roman je duboka osuda rata kroz sagledavanje njegovih posljedica, neizlječivih rana i mnogo godina poslije. Slikajući porodice razorene krizom morala, pisac nam poručuje da je porodica najveća vrijednost i najsigurniji zaklon u ovim iščašenim vremenima.”  Mira Stanišev

Narator Vesna Konja

Iskoristite popust na audio knjige Nikole Stefanovića “U zemlji zečeva” prvi i drugi deo

Audio knjige Nikole Stefanovića “U zemlji zečeva” prvi i drugi deo su na sniženju do 15.11.2021.

Stefanović u svom romanu piše o onome o čemu svi ćute. Prema njegovim rečima, danas nema nikog ko bi, poput dečaka u Andersenovoj bajci, uzviknuo „Car je go!“.

Stefanović je upravo takvog dečaka izabrao za protagonistu svoje priče.

Kako autor kaže, u romanu je 70 odsto istinitih događaja i činjenica. Pored iskustava svojih prijatelja, preneo sam i činjenice zasnovane na istraživanju.

Dnevnik moje mašte – Sanja Trninić – audio knjige na srpskom jeziku

Sanja Trninić je rođena 05.02.1977. u Pančevu. Radi kao knjigovođa već 18 godina. Udata, ima dva sina.

“Sanja Trninić nas svojim kazivanjem uvodi u prepoznatljiv svet sadašnjice koji percipira snažnom emocijom i sposobnošću da primeti detalj dočaravajući nam njegovu suštinu.
Pisane ženskim pismom, priče nas vode u prepoznatljive ambijente pa je prvi utisak neka vrsta prijatnosti, kao da nas sadržaj neprimetno uvlači u sebe. Nemoguće je ne patiti i ne radovati se sa junacima priča i njihovim dešavanjima. A na kraju utisak topline i želja da priča traje duže.” Danijela Đorđević, profesor književnosti.

Narator: Aleksandra Hadžić

Siva hronika – Miloš Petrik – audio knjige na srpskom jeziku

Miloš Petrik je pravnik iz Beograda koji je napustio glamurozan posao u advokaturi zarad glamuroznog posla u medijima, a glamurozni posao u medijima zarad glamuroznog posla u proizvodnji kompjuterskih igara, međutim je trenutno na glamuroznom poslu u marketingu, uz koji prevodi i piše. Prevodom se bavi decenijama, ali književnost prevodi tek od 2016. godine. Preveo je romane Naomi Alderman, Kejti Kitamure, Endži Tomas i Dejvida Mičela, kao i strip Snowpiercer. Izdao je dve zbirke svojih priča. Udat je i živi u Beogradu.


“Knjiga pred vama i dalje ima manjkavosti. Knjiga pred vama ima i mnoge kvalitete, i predstavlja dobrodošlo osveženje i iskorak u odnosu na scenu kojoj hronično nedostaje umetničke smelosti. Rešeno je stoga da „Sivu hroniku“, uz ovu napomenu, vredi ponuditi javnosti na uvid.”  Žarko Milićević

Idejno rešenje naslovnice uradio je Aleksandar Petrikanović

Narator: Natalija Krasojević

Paklena ćelija – Đorđe Miletić – audio knjige na srpskom jeziku

Đorđe Miletić rođen je 16. novembra 1985. godine u Aleksincu na jugu Srbije. Srednju mašinsku završio je u svom rodnom gradu, ali je ubrzo posle škole interesovanje pokazao za pisanje. Paklena Ćelija prvi je njegov roman iz oblasti horora/ fantastike koji su mu ujedno i među omiljenim žanrovima. Autor je horor romana Paklena Ćelija – Noćne more i Paklena Ćelija 2 – Grad terora u izdanju Centra za kulturu i umetnost Aleksinac. Pored romana piše i kratke priče iz horor žanra kao i iz nekoliko drugih žanrova. Trenutno živi i stvara u Aleksincu.

Nakon što zajedno sa glavešinom jednog meksičkog narko kartela bude oslobođen prilikom mafijaškog prepada na policijski konvoj kojim je trebalo da bude prebačen u drugu zatvorsku jedinicu, Blek dobija priliku da započne novi život – kao plaćeni ubica. Ova mogućnost iziskuje plaćanje visoke cene; obuka i tortura koja će bivšeg pripadnika mornaričkih foka zateći u izolovanom planinskom centru, daleko će nadmašiti sve užase koje je iskusio u svom dotadašnjem profesionalnom životu.

“Dovoljno intrigantan, na oštrici slika koje prevazilaze i užase najgorih noćnih mora, ovaj roman nije jednostavna fikcija namenjena zabavi, već složena psihološka analiza višestrukih varijacija života i životnosti bića, ma iz koje sfere ona bila” Aleksandra Pavlović.

Narator: Ivana Branković

Braća – Nenad Surčulija – audio knjige na srpskom jeziku

Nenad Surčulija rođen je 1978.godine u Beogradu. Odrastao je u Zemunu gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti -katedra Kamera. Snimateljskim poslom bavi se od 1997. godine(Tv Studio B, TwoTech Solutions, SAT Media Group, TANJUG). Roman “Braća” je njegova prva knjiga.


Ugled­ni srp­ski do­ma­ćin La­zar Pa­vlo­vić, nje­go­va su­pru­ga i tro­ji­ca si­no­va, za­vr­ši­će kao žr­tve ide­o­lo­ške ostra­šće­no­sti ko­ja je u vre­me Dru­gog svet­skog ra­ta tra­gič­no ra­za­ra­la Sr­bi­ju, ši­ri­la zlo, uni­šta­va­la po­ro­di­ce, de­li­la bra­ću…. I La­za­re­vi si­no­vi su se na­šli na raz­li­či­tim stra­na­ma. Opi­su­ju­ći bol­nu sud­bi­nu naj­mla­đeg La­za­re­vog si­na Sre­te­na, mla­di­ća pu­nog ve­dri­ne i čo­več­no­sti, uz pod­se­ća­nje na kob­ni udes nje­go­ve de­voj­ke ko­ja se na pu­tu pre­ma sa­nja­noj sre­ći „do po­sled­njeg da­ha gr­če­vi­to dr­ža­la za ži­vot“, pi­sac je u romanu, na knji­žev­no ve­ro­do­sto­jan na­čin, do­ča­rao ne­mer­lji­va is­ku­še­nja, po­je­di­nač­na i ko­lek­tiv­na ljud­ska stra­da­nja.

“Iskrena dobrota, poštovanje i ljubav u zagrljaju sa pohlepom i sebičnošću, rodile su zavist i mržnju…a ove bratoubistvo. I dobri Majstor obmane je tada kao utehu dao nesretnom ocu trećeg sina, umetnika, da zabeleži priču o braći.” prof. Feti Dautović

Narator Andrea Sotirov

Lektira koja se sluša – Artfrakcija – audio knjiga na srpskom jeziku

Umetničko udruženje “Artfrakcija” je udruženje osnovano u Inđiji 2015.godine i do sada je realizovalo preko 20. projekata, od kojih su najznačajnija edukativna serija za decu “Sveznalkov rečnik”, predstava “Terorizam”, Pozorišne radionice u Inđiji, Loznici i Novom Sadu, kao i projekti koji su u pripremi – predstava “Nož i melem” (podržan od strane Fondacije EPK 2022.) i kratkometražni film “Da ne povuče” (podržan od strane Filmskog centra). Osnivači udruženja, Jelena Đulvezan Milković i Aleksandar Milković, su diplomirani glumci i interpretatori ovih dela.

Umetničko udruženje “Artfrakcija” je realizovalo projekat “Lektira koja se sluša” koji je podržan na konkursu za sufinansiranje projekata u kulturi Opštine Inđija za 2021.godinu. Projekat podrazumeva izradu audioknjige sa sadržajem koji su lektire za 3.i 4.razred osnovnih škola u Srbiji, kao pomoć u nastavi za predavače i učenike, naročito u uslovima online nastave. 
Dela koja su vam na raspolaganju su:
 1. Ružno pače, Hans Kristijan Andersen  

2. Sebični džin, Oskar Vajld 

3. Čardak ni na nebu ni na zemlji, narodna bajka

Dela su besplatna za korišćenje, a tu su i dodaci sa pitanjima o razumevanju bajke.

Naratori: Jelena Đulvezan Milković i Aleksandar Milković

Iskoristite popust na audio knjigu “Miloš Obilić – Zmaj i ždral” Aleksandra Tešića.

Ne propustite jedinstvenu priluku! Snizili smo cenu audio knjige “Miloš Obilić -Zmaj i ždral” Aleksandra Tešića i sada je možete poslušati za samo 400.dinara.

Akcija traje do petka 08.10.2021.

„ZMAJ I ŽDRAL“ je prvi deo trilogije o Milošu Obiliću i rađen je po srpskoj mitologiji i predanju. „ZMAJ I ŽDRAL“ pokriva poslednjih deset godina Dušanovog života od 1345 do 1355, odnosno prvih deset godina života Miloša Obilića na Dušanovom dvoru. Prvobitno planiran samo kao jedan roman, car Dušan se svojim likom i delom nametnuo kao glavni lik u knjizi potisnuvši tada ionako mladog Miloša Obilića. Ovde uporedu teku dve priče, mitska o stasavanju Miloševom koja je fantastični aspekt romana, i istorijska priča o najintrigantnijim godinama Dušanove vladavine koje su dovele do njegove nasilne smrti, a koja se zasniva na istorijskim događajima. Milošev život je od početka obeležen njegovom sudbinom kao usud budućeg sultana Murata i nastojanju mračnih tuđinskih sila da spreče njegov junački podvig. U romanu susrećemo i najvažnije istorijske ličnosti iz Dušanove okoline i upoznajemo se sa malo poznatim činjenicama iz njegovog ličnog života. Poseban naglasak je na pobude i razloge koji su doveli do njegove odluke da prizna papu kao vrhovnog poglavara i na njegovu ćerku Teodoru, kojoj je dao ime po svojoj majci, a koju naša istoriografija ne prihvata da je postojala, iako postoje jasne indicije ne samo o tome, nego i da je njenu ruku Dušan dao turskom sultanu Orhanu. Ako je to zaista bilo tako, onda je Dušanova kćerka Teodora bila maćeha Muratu, bar dok je sultan Orhan bio živ, jer je poznato da bi naslednici obično likvidarali žene iz hareme i njihovu decu.
Ono što će svakako obeležiti trilogiju o Milošu Obiliću, osim uzbudljive fantastične priče o sukobu tri boginje koje u medžusbonim borbama upravljaju ljudskim sudbinama, jeste preispitivanje nekih likova i događaja iz druge polovine 14. veka koji su malo poznati ili nepoznati našoj istoriografiji.

Narator Vladislav Marić.

Dolarska žaoka – Predrag Bojinović- audio knjige na srpskom jeziku

Predrag Bojinović je rođen 1964. godine u Zenici. Od 1987. godine živi i stvara u Doboju. Oženjen je, otac troje dece. Piše prozu, pre svega roman, potom dramu, nefikcija kao i eseje koje redovno objavljuje na internet portalima. Dolarska žaoka je prvi objavljeni roman nakon kojeg je sledio Tajkun, a uskoro i neki
drugi…

“Dolarska Žaoka je romaneskna hipoteza o mogućem sledu događaja iz nedavne prošlosti. Opisano u knjizi nije nikakva teorija zavere nego logičan sled događanja u igri za dominaciju i ekonomski uticaj u svetu. Knjiga je političko-ekonomski triler o mogućim izvorištima  poslednje ekonomske krize. Radnja se odvija  na uzbudljivom putovanju od Njujorka i Vašingtona, do Londona i Moskve, pa opet nazad” Mirko S. Marković

“Dolarska žaoka prikazuje svjetske događaje u jednom novom ruhu, oštroumno i smjelo, grebući malo dublje pod površinom, nudeći čitaocu novi, nešto drugačiji pogled iza svjetskih kulisa, sve sa ciljem da otkrije i ukaže na skrivenije uzroke i aspekte ekonomske krize. Lajtmotiv romana je simbiotički odnos politike i finansija, odnosno pitanje da li je svjetska ekonomska kriza manipulativnog karaktera, koja na političkoj sceni određuje primate?” Jovana Miteva

Narator Vesna Konja

Miloš Obilić -Koplje Svetog Georgija- Aleksandar Tešić -audio knjige na srpskom jeziku

Aleksandar Tešić rođen je u Čačku, 1961. godine. Detinjstvo je proveo u inostranstvu, gde je i počeo da piše. Studirao je prava. Zaposlen je u RTS-u kao prevodilac. Godinama je putovao po Srbiji i planinario, nesvesno sakupljajući građu za “Kosingas”. Oženjen je, i sa suprugom Irenom i sinovima Vladanom i Srđanom živi u Beogradu.

U drugom delu trilogije o Milošu Obiliću „KOPLJE SVETOG GEORGIJA”, priča se nastavlja nakon smrti cara Dušana. I dalje pratimo dve uporedne priče: istorijsku o periodu srpskog carstva koji je obeležen animozitetom dve, sada bivše kraljice, Marije Paleolog i carice Jelene, i sukobom njihovih sinova Simeona i Uroša oko carske krune, i uzdizanjem kneza Vojislava Vojinovića i braće Mrnjavčević, a druga epska priča prati mladoga Miloša Obilića i nastojanja tevtonaca da se domognu koplja sv. Georgija. Po jednoj malopoznatoj legendi, verovalo se da narod koji ga poseduje nepobediv, pa je oduvek postojala borba oko njega. Po toj legendi, srpsko carstvo je navodno propalo jer je Uroš Nejaki izgubio koplje, a Turci su ga se domogli. U ovom drugom delu, nastavljamo da otkrivamo malo poznate činjenice iz naše istorije, pa upoznajemo nepravedno zaboravljene vitezove-ratnike zvane zatočnike koji su kasnije proslavili srpsko ratništvo i van naših granica. Turci su ih prozvali delije, a nakon Kosovskog boja, a pogotovo od pada srpske države sredinom 15. veka, jedan broj zatočnika odlazi u razbojnike, pa su dobili ime gusari. Neki od njih su stigli čak do Poljske gde su Poljacima poslužili kao inspiracija za svoju čuvenu husarsku konjicu. Dok su kod nas zaboravljeni kod Poljaka, pa čak i kod Turaka, oni zauzimaju zasluženo istorijsko mesto. O tome možete da se informišete na njihovim sajtovima o husarima i delijama.

Kad je u pitanju Miloš Obilić, iz mitološke priče polako prelazimo u jednu kvazi-istorijsku jer kao što znamo o njemu ne postoje nikakvi pisani dokazi pre Kosovskog boja. Umesto toga, imamo jednu bogatu narodnu epiku koja koliko-toliko popunjava njegov život iako ne možemo bilo šta sa sigurnošću da tvrdimo. Kao istorijski izvor je nepriznat, ali je važan kao mitološki izvor za njegov lik i delo. Možda se kao izuzetak može navesti kontraverzna pisanija slavnog umetnika Milića od Mačve pod nazivom Gerasimov letopis, u kome mu je Ljubomir Femić iz Brzave na Limu ispričao u pero priču koja se u njegovoj porodici prenosila generacijama, a koja pruža jednu celovitu sliku o Miloševom životu i o njegovom junačkom podvigu u Kosovskom boju.

Narator Vladislav Marić.

Miloš Obilić – Zmaj i ždral – Aleksandar Tešić- audio knjige na srpskom jeziku

 Aleksandar Tešić rođen je u Čačku, 1961. godine. Detinjstvo je proveo u inostranstvu, gde je i počeo da piše. Studirao je prava. Zaposlen je u RTS-u kao prevodilac.
Godinama je putovao po Srbiji i planinario, nesvesno sakupljajući građu za “Kosingas”. Oženjen je, i sa suprugom Irenom i sinovima Vladanom i Srđanom živi u Beogradu.

„ZMAJ I ŽDRAL“ je prvi deo trilogije o Milošu Obiliću i rađen je po srpskoj mitologiji i predanju. „ZMAJ I ŽDRAL“ pokriva poslednjih deset godina Dušanovog života od 1345 do 1355, odnosno prvih deset godina života Miloša Obilića na Dušanovom dvoru. Prvobitno planiran samo kao jedan roman, car Dušan se svojim likom i delom nametnuo kao glavni lik u knjizi potisnuvši tada ionako mladog Miloša Obilića. Ovde uporedu teku dve priče, mitska o stasavanju Miloševom koja je fantastični aspekt romana, i istorijska priča o najintrigantnijim godinama Dušanove vladavine koje su dovele do njegove nasilne smrti, a koja se zasniva na istorijskim događajima. Milošev život je od početka obeležen njegovom sudbinom kao usud budućeg sultana Murata i nastojanju mračnih tuđinskih sila da spreče njegov junački podvig. U romanu susrećemo i najvažnije istorijske ličnosti iz Dušanove okoline i upoznajemo se sa malo poznatim činjenicama iz njegovog ličnog života. Poseban naglasak je na pobude i razloge koji su doveli do njegove odluke da prizna papu kao vrhovnog poglavara i na njegovu ćerku Teodoru, kojoj je dao ime po svojoj majci, a koju naša istoriografija ne prihvata da je postojala, iako postoje jasne indicije ne samo o tome, nego i da je njenu ruku Dušan dao turskom sultanu Orhanu. Ako je to zaista bilo tako, onda je Dušanova kćerka Teodora bila maćeha Muratu, bar dok je sultan Orhan bio živ, jer je poznato da bi naslednici obično likvidarali žene iz hareme i njihovu decu.
Ono što će svakako obeležiti trilogiju o Milošu Obiliću, osim uzbudljive fantastične priče o sukobu tri boginje koje u medžusbonim borbama upravljaju ljudskim sudbinama, jeste preispitivanje nekih likova i događaja iz druge polovine 14. veka koji su malo poznati ili nepoznati našoj istoriografiji.

Narator Vladislav Marić.

Anomalija-Dejan Hristov -audio knjiga na srpskom jeziku

Dejan Hristov je rođen 1980. godine u Dimitrovgradu. Po profesiji je lekar internista, živi i radi u Nišu. Dosad je objavio dva romana. Frontmen je benda “Liga izuzetnih džentlmena”, i ponosni vlasnik kolekcije stripova Dilan Doga.

Kroz prizmu fantastike je vešto ispričana još jedna priča o večitoj borbi polova, a poznati stereotipi o ženama uklopljeni su u radnju na donekle burleskan način. U seriji naizgled nepovezanih događaja i razotkrivanja zašto vanzemaljci žele da nas unište, gde se kod žena izgubila Adamova jabučica, šta se krije iza izuma šampanjca i kako su žene počele u paru da odlaze u toalet, pisac nam nudi svoje provokativno viđenje civilizacije kakvu danas poznajemo.


“Pozdrav, Zemljanine koji ovo čitaš. Kao što sada već na svakom satelitu znaju, „Anomalija“ je savremena, uzbudljiva SF satira o dva vanzemaljca, koji na Zemlji proučavaju muško-ženske odnose i druge anomalične sociološke pojave, istovremeno pokušavajući da promene odluku svojih pretpostavljenih da planetu unište kometom, bla bla… Da. Ali šta je zapravo Anomalija? Roman svakako nije fikcija, ovo su naše višedecenijske avanture na vašoj planeti, samo nam je bio potreban hroničar koji će ih zabeležiti i staviti na papir. Pošto smo veliki fanovi Šerloka Holmsa, pomislili smo da bi neki lekar bio dobar izbor za pisca naše knjige, te smo se odlučili za g-dina Hristova. I nismo pogrešili… Mnogo. To je priča o prijateljstvu, o dva vanzemaljca koji pokušavajući da spasu ljudsku vrstu uspevaju da povrate i izgubljeni deo sebe. To je priča o ljubavi i izdaji, o traženju odgovora na večno pitanje: „Šta zapravo žene žele!?“ To je priča o dobru i zlu, o tajanstvenom Zavereniku koji ih prati kroz vreme i prostor, pritom uništavajući sve na putu. Saznaćete kako je i zašto propala Atlantida, ko je ubio Kenedija, zašto žene idu u paru u wc, šta stoji iza kompleksnog mehanizma za otkopčavanje brusthaltera, kao i zašto su Ljudi u crnom odabrali baš tu boju za svoj stajling. I da, ako se pitate kako sve ovo smemo da vam otkrijemo? Vrlo je jednostavno. Samo da stavimo naočare za sunce… Tako. Gledajte pažljivo u ekran. Nakon bljeska se nećete sećati ničega od ovoga. Whoosh!”

Narator Ivana Katić.

Ukradeni bog-Nemanja D. Pavlović-audio knjiga na srpskom jeziku

Nemanja D. Pavlović je rođen u Beogradu 18.06.1987.god. Bavi se pisanjem i akvaristikom. Radi kao ugostitelj, piše romane fantastike, ljubavnu poeziju, socijalne, psihološke i filozofske kratke priče. Sklanja puževe sa ulice.


“Audio knjiga Ukradeni bog nudi nam razigran stil i raskošnu paletu boja – svet koji vrca magijom i svetlošću, pleni istovremenom lucidnošću i luckastošću. Roman, koji radnjom pripada epici kao rodu, duboko je protkan lirikom, sa zastupljenim i brojnim poetskim vinjetama. Najveći kvalitet Ukradenog boga bez ikakve sumnje leži u Pavlovićevom stilu, ali luckasta lucidnost ne završava se tu; čitavo delo protkano je njome. Autor svesno bira da napusti utabane staze, da na već rešene probleme ponudi nove odgovore, koji možda nisu najbolji, ali su zato – iščašeni i osobeni. To, međutim, ne znači da je njegovo pisanje neozbiljno. Naprotiv. Nemanjina zrelost se ne ogleda u pesimizmu, krvoproliću i realističkom prikazivanju; odlučio se za jedan drugačiji put, za sanjalačku uobrazilju dovoljno duboku da zaprema život sam.”   Mira Satarić

“Nemanjina zrelost se ne ogleda u pesimizmu, krvoproliću i realističkom prikazivanju; odlučio se za jedan drugačiji put, za sanjalačku uobrazilju dovoljno duboku da zaprema život sam.” Miloš Mihailović

Narator Jelena Gavrić.


Opšta mesta-Dušan Gojkov-audio knjiga na srpskom jeziku

Dušan Gojkov rođen je 1965.godine u Beogradu. Jugoslovenski i srpski radiofonski reditelj, dramaturg, pesnik, pripovedač, romanopisac, urednik. Osnivač i glavni i odgovorni urednik Balkanskog književnog glasnika. Dobitnik je nekoliko književnih nagrada. Zastupljen u mnogim antologijama, objavljivao je u skoro svim književnim časopisima u regionu. Za radio je režirao više od dve stotine radiofonskih drama i eseja, kao i dvadesetak dokumentarnih filmova za televiziju. Kao novinar za južnoslovensku štampu je izveštavao iz trideset sedam zemalja.Objavljena dela: Grand Hotel, kratke priče 1993; Slepi putnik, roman 1994; Evropa pleše, radiofonski eseji 1995; Fotografije glasova, dokumentarno-dramski radiofonski eseji 1997; Utuljena baština, dokumentarno-dramski radiofonski eseji 1997; Une nuit (un jour) d’une vie’, izabrani eseji 1997; Passager clandestine, roman 1998; Opšta mesta -jedan paralelni herbarijum, roman 1998; Album fotografija 1991-1993, roman 2003; Tužne šansone, proza u stihovima 2005; Pisanje po vodi, roman 2006.

“Ovo nije poezija. ovo nije drama. Ovo nije zbirka pripovedaka. Ovo nije roman. Ovo nije esej. Ovo je knjiga Dušana Gojkova.”  Tea Jovanović

Narator Aleksandar Vučetić.

Priče iz poštanske torbe -Aleksandar Tepić i Zoran Popnovakov – audio knjiga na srpskom jeziku

Priče iz poštanske torbe je prva audio zbirka kratkih priča nastalih u periodu od 2015 do 2020.godine

Autori su autentični novosadski poštari koji su svoja iskustva pretočili u reči.

“Tokom života mnoge stvari uzimamo zdravo za gotovo ili letimično prolaze pored nas. Mnogo puta to bude sam život. Dva novosadska poštara, Aleksandar Tepić i Zoran Popnovakov su u svojim poštarskim pričama ostavili crtice inspirisane autentičnim događajima koje ne samo da pokazuju koliko zapravo njihov posao nije lak ili samo puko raznošenje pošte već i na kratko učestovanje u mnogim životima. Svakom dostavljenom kovertom oni hteli ne hteli postanu gostujući lik na nečijoj sceni života. A ono što su nama prikazali, u svoj svojoj težini, bolu, radosti, predrasudama i mentalitetu našeg naroda nije ništa manje nego autentičan prikaz samog življenja i pokušaja postojanja. „Priče iz poštanske torbe“ smo mi sami, ono duboko u nama, nepredvidivo. Urezujuće, potresno pa i obilato vrcavim humorom jer ovi redovi su sam život, onakav kakav jeste. Ispričane onako kako se najpomnije sluša: „De sipaj još jednu morao bih ti nešto reći…ne znam hoćeš li mi verovati…ali bio sam tamo…delićem sebe sam još uvek. „” S ljubavlju, Elena Alexandra 

Narator Ivana Katić.

Audio knjige na srpskom jeziku za naše najmlađe slušaoce.

Predstavljamo Vam audio knjige na srpskom jeziku za Vaše mališane. Šarl Pero, braća Grim, Hans Kristijan Andersen, Dositejeve basne za decu, italijanske bajke kao i mnoge druge priče pronaćićete na našoj aplikaciji.

Ovakav vid interpretacije je nov na našem tržištu i omogućava da su Vam najlepše priče sveta uvek dostupne jer ih možete pustiti gde god poželite: tokom vožnje u automobilu ili autobusu, u gradu i parku, u čekaonici ili tokom dugog putovanja i odmora, u trenutcima kada bi ste detetu rado uključili dečiji program na televiziji. Ako ne stižete ili pak ne uživate u čitanju priča deci, postoji način da im pokažete da je čitanje važno -taj način je slušanje audio knjiga.

Po pedagozima je metoda glasnog čitanja veoma važna za razvijanje ljubavi prema književnim delima, kao i za kasniji uspeh tokom školovanja dece. Čak i petnaest minuta slušanja bajki doprineće boljem psihičkom razvoju Vašeg deteta.
Neka slušanje audio bajki postane deo svakodnevnice Vas i Vašeg deteta, uvek možete izdvojiti barem sat slobodnog vremena i napraviti od toga mali ritual koji će Vaše dete pamtiti tokom celoga života.

Nudimo Vam preko 23 sata audio sadržaja za Vaše najmlađe. Vaše je samo da pustite bajke i uživate.

Nismo slučajno rođeni – Slavica Bijelić -audio knjige na srpskom jeziku

Slavica Bijelić je srpski književni stvaralac. Učiteljica, majka, saradnik i urednik više elektronskih medija. Za sada ima objavljene 2 knjige “Uživaj dok si dete” i ” Nismo slučajno rođeni.” Zastupljena je u mnogim Zbornicima i Antologijama. Piše za decu i o deci i nesumnjivo je uvek na strani dece, što najmlađi čitaoci itekako umeju da prepoznaju. Neke njene priče i pesme su prevođene na strani jezik. Dobitnik je više priznanja i nagrada.

“Uz ovu knjigu sam zavoleo čitanje, a omiljena pesma mi je Jutjuber Raka” (Marko 10god)

“Volim pesmice koje sama treba da dopunim, jer ću i ja jednog dana da budem pisac” (Lena 7god)

“Mnogo mi se sviđaju priče, ali više volim kada mi neko drugi čita, da ne zamaram oči” (Stefan 8god)

“U kako kul knjiga” (Sofija 13god)

Narator Stevan Bjeletić.

Suprotne strane meseca- Svetlana Živanović -audio knjiga na srpskom jeziku

Svetlana Živanović rođena je 1972. u Gornjoj Trnavi kod Topole. Objavila je romane “Čekam te, moja dugo”, “Prodavačica ljubavi”, “Oplenačka magija”, “Dobre žene”, “Suprotne strane meseca” i tinejdž-romane “Neobični đaci”, “Svađalica”, “Mar i Huana”, “Vitezova sestra i deset prinčeva” i  “Društvance”.  Živi i radi u Kragujevcu.

“Andra je sitan švercer, a sebe doživljava kao slikara koji samo što nije počeo da stvara. Sanja je prelepa i nežna. Lidija je zlo. Sara, Ukrajinka, nekada je igrala uz šipku, sad je domaćica, supruga i majka.Pod budnim okom poslednja dva kraguja u gradu utvarne prestoničke slave, jedan će bilbord i jedan izgubljeni novčanik započeti priču koja ni sama ne može da nasluti kuda ide.Roman je pisan na tragu srpskog crnog talasa iz šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka i potvrda je teze da u tom maniru još uvek ima šta novo da se kaže.”  Rastislav Durman

Narator Gordana Spasojević.

pH – Draško Miletić – audio knjiga na srpskom jeziku

Draško Miletić je rođen 06.06.1963. godine u Kotoru. Diplomirao je na BU. Radio je kao novinar petnaest godina (Radio Beograd, B92, ART TV). Tokom tri godine (2005. – 2007.) u Centru za stvaralaštvo mladih vodio je književnu radionicu, sa kojih su nastale knjige: Rcioadina, Autoportreti i Divlja gradnja. Sa književnicima iz regiona (BIH, Hrvatska) 2008. godine učestvovao je na užičkom književnom susretu “Na pola puta”. Živi i piše u Beogradu, oženjen je i otac je dvoje dece.

“pH je nemoguće sažeto prepričati niti bi takav pokušaj ičemu suvislom vodio. U ovakvo pripovedanje jednostavno valja zaroniti kao u kaleidoskop u kome sve biva i isto i različito, zamamno i nemušto, jasno i tajanstveno.” Ljiljana Šop

“U kontekstu Miletićevog romana, koji kroz sadašnjost dijagnostikuje obolelo tkivo čovečanstva, priča o Rimljaninu Celzusu – ovaj isceliteljske veštine uči od sveštenika u Vitlejemu, pa mu „vitlejemski špiljar” (Hrist) krade jedan svitak – nameće se kao parabola. Ukradeni svitak, kasnije pronađen, govori o načinu amputacije, o načinu na koji treba razdvojiti zdravo od bolesnog tkiva (žito od kukolja?), ali se i na ovom mestu – a to je tačka u romanu u kojoj preispitivanje mitova doseže vrhunac – postavljena pitanja usložnjavaju, jer autor na sebe ne preuzima ulogu onoga koji odgovara na pitanje gde bolest zapravo počinje, šta jeste bolesno a šta nije, već onoga ko sluti, doslućuje, traga (kroz svakodnevno, istorijsko i oniričko), preispituje i promišlja.”  Jasmina Ahmetagić

Narator Vladislav Marić

Osmeh optuženika-Srđan Jović-audio knjiga na srpskom jeziku

Srđan Jović, profesor istorije, rođen je u Smederevskoj Palanci 6. januara 1985. godine. Odrastao je u Velikoj Plani gde je završio osnovnu školu „Sveti Sava’’ i Gimnaziju. Ljubav prema istoriji odvela ga je na niški Filozofski fakultet–departman za istoriju. Digitalna Dosada Vam sa ponosom predstavlja njegov debitantski roman.

Gospodin Lazar Savić, ugledni kragujevački profesor, vodio je sasvim uobičajeni, reklo bi se, bezbrižno monoton život u svom rodnom gradu. Međutim, svoje samačke dane profesor Savić upotpunjavao je neophodnim dozama adrenalina koje su nudili poroci. Jedan od njih na kraju mu je promenio život. Kobna partija pokera naterala ga je da pristane na saradnju sa ljudima i organizacijom o kojima nije znao ništa.
Leta 2019. godine Lazarevo zanimanje, profesija i titula postali su njegovo šifrovano ime: Profesor. Njegovo odredište je grad Niš, mesto koje simbolizuje Balkan u čitavoj svojoj nacionalnoj šarolikosti, sukobljenosti i neizvesnosti. Tamo su spaljeni automobili i nerešena ubistva svakodnevnica a grad postaje živa pozornica krijumčarenja droge, poroka, špijuna i misterioznih secesionističkih organizacija. Obnovljena avantura sa ženom iz davne prošlosti odvodi Profesora u svet obmane, laži i straha, svet u kome je oprez garancija a nepoverenje sigurnost. Lavirintima intriga i tajni Profesor sve dublje zaranja u zaboravljena vremena zločina, stradanja, ratova, nepravde i osvete. Tek tada gospodin Savić shvata suštinu svog posla i zadatka koji je dobio. U igri je mnogo više od špijuniranja lokalnog kriminalca, posredi su pravda i nepravda, bekstvo i osveta, moć i novac, mnogo novca. Ono čega Profesor nije svestan je da sve može zavisiti od ozloglašenog haškog optuženika, čoveka bez identiteta koji je možda već dvadeset godina mrtav.

U zemlji zečeva – Nikola Stefanović – Audio knjiga na srpskom jeziku

Niko od nas nije bio pitan da li želi da bude gurnut u ludilo koje se odigravalo u Srbiji tokom devedesetih godina prošloga veka.
Tek što smo se ispilili iz majčinog zagrljaja trljajući krmeljive oči, umesto šarenih boja koje krase tinejdžerske dane
susreli smo se sa ostatcima sivila nekada lepe i obećavajuće budućnosti. Stvari koje su se nekad vrednovale i cenile zamenjene su
očajem, besparicom, mržnjom, kriminalom, neznanjem,…
Svako od nas je uspeo da pronađe stazu koja ga je odvela dalje, nekoga do uspeha, a nekoga do najgoreg životnog iskustva.

“Po srpskim romaneskim nebima švasta promiče: izvesne frajle su uzurpirale kumuluse u cirusnim negližeima, krljuštima sa imbecilnim steznicima, Dade, Ane Marije, Dudukosinovićke ili neke treće lagumatkinje iz art dekoa i nuvoa
nude bretele pravoslavlja. Pravovernost i cmokovanje, popadije i fen šuljevi uz surutku, to se obilato slaže, ako si siguran u Amfilohija i AK 47. Škljocaj, ako ti nije žao mečića – eto sižea za roman!
Ako nikog ne poljubiš, uzdahneš uzgred i u mimohodu ili kuliraš u bolnici. Budi bolesno zdrav.
Da to tako i ne mora da se zbiva čak ni u pripovednoj fikciji pokazuje novinar i pisac Nikola Stefanović (1981) prvim delom dvotomnog romana „U zemlji zečeva“, koji se za Sajam knjiga pojavio u izdanju Evro-Đuntija.
Da u zbrčkanoj zemlji nema puteva koji ne teraju po zlu, da nema knuta koje kočijaši sudbine nisu već upotrebili, to ova knjiga govori. Mitski oporo, beskompromisno, trulo i ognjilelo – njen su predmet,
isto tako kakav je i pad nagnječenih mladosti i odrastanja – u vreme. A naročito u vremena od sredine sedamdesetih do pokraj prošlog veka.
Glavni junak romana samo je personifikacija (i simbolska metafora , naravno) jednog produženog stanja crnila (rasnog, možda?), kamdžija i raga kojima obilujemo, nezamenljivosti patnje i pouzdanosti sistema „brige o našoj deci“
koja su budućnost na nedostižnoj ivici stizanja. U toj zblanutoj objektivnosti gde je „sve dozvoljeno“, hodačka dozvola ima fotku pisca – saobraćajca koji šetka ili tumara između bledunjavih, žućkastih, a naročito punih linija.
Ti saobraćajni prekršaji su Stefanovićev moralni uzus, otpor iščašenoj stvarnosti ponuđenih puteva, način da se povrati integritet obelodanjivanjem izopačenosti. Ne insistirajući na aktografiji i toponimima, spajajući provincijalne
svetove po zakonomernostima fragmentarne drmatike i enigmatičnosti detektivskog romana, on volšebno stvara dijahronološku pripovest o gubitnicima, tom opštem „Junaku našeg doba“. Ma koliko se činilo da je roman „U zemlji zečeva“
proizvod jednog iskustva on je primarno roman britke fikcije.
Kragujevac je itekako veliki grad. Ima tri-četiri romanopisca. Sa Nikolom će biti četiri-pet. Nadam se da neće proći pet godina dok ne izađe drugi tom romana „U zemlji zečeva“. Ako je suditi po sudbini Crnog,
piscima i zečevima se piše crno.” Radovan Šarenac (2013), Nedeljne novine kragujevačke

Poslušaj demo:MALA BOŽIĆNA NAGRADNA IGRA

Bili smo vredni ove godine. Registrovali smo izdavačku kuću, sklopili izdavačke ugovore sa mnogim piscima i spisateljicama, izdali nove knjige, poboljšali aplikaciju, ali smo zaboravili na novogodišnju nagradnu igru. Zato ove godine, Božićna!

I ove godine Vam poklanjamo slušalice. Ovoga puta malo kvalitetnije nego prethodne. Panasonic, bluetooth slušalice sa do 50 sati rada baterije.

Pravila nagradne igre

Pravo učešća u nagradnoj igri ostvaruju se kupovinom audio knjiga u vrednosti od najmanje 500 dinara. Takođe neophodno je da budete iz Srbije.

Nagradna igra traje do 09.01.2021. kada će i biti izvlačenje dobitnika.

Znamo da nije puno. Ali je od srca.

Intervju sa Predragom Bojinovićem, autorom nagrađenog romana “Teodor”

“Kada smo već kod prevoda i drugih izraza, želio bih da dodam da je Žaoka doživjela i svoje audio izdanje kod izdavačke kuće „Digitalna dosada“ iz Novog Sada. Moram priznati da sam bio pomalo skeptičan kada smo započeli tu saradnju, nisam previše vjerovao u audio knjige, ali sada kada sam preslušao svoju knjigu moram priznati da sam oduševljen. Sjajna naracija daje sasvim novi ugao ovoj knjizi, leži joj, a praćena je odličnom i profesionalnom produkcijom. Hvala Ivani Katić iz Digitalne dosade, a čitaoce pozivam da poslušaju neke od knjiga koje oni imaju, naravno prvo Žaoku da slušaju.” Predrag Bojinović